Tel : +90 312 621 41 41

Check Up Paketlerimiz

CHECK-UP STANDART ERKEK

İşlem/Tetkik adı:

 1. Ekg Elektrokardiyogram
 2. Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 3. Abdomen US, tüm
 4. Hemogram
 5. PSA (Serbest)
 6. Prostat spesifik antijen ( PSA)
 7. Sedimentasyon
 8. Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 9. Gaitada gizli kan aranması, manuel
 10. TSH
 11. Kreatinin
 12. Kan üre azotu (BUN)
 13. Aspartat transaminaz (AST)
 14. Alanin aminotransferaz (ALT)
 15. ASO (türbidimetrik)
 16. CRP (türbidimetrik)
 17. Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
 18. LDL Kolesterol
 19. Kolesterol
 20. Trigliserid
 21. Glukoz (açlık)
 22. İdrar tetkiki (Strip ile)
 23. HBsAg
 24. Dahiliye Muayenesi
 25. Üroloji Muayenesi
 26. Brucella aglutinasyon testi (Rose Bengal)
 27. CHECK-UP STANDART MUAYENESİ
 28. İdrar mikroskobisi
 29. Vitamin B12
 30. Ekg Elektrokardiyogram
 31. Vitamin D (25-OH)

CHECK-UP ERKEK FULL

İşlem/Tetkik adı:

 1. Kan üre azotu (BUN)
 2. Sedimentasyon
 3. Kreatinin
 4. HDL Kolesterol
 5. Alanin aminotransferaz (ALT)
 6. Aspartat transaminaz (AST)
 7. Glukoz (açlık)
 8. Ürik asit
 9. LDL Kolesterol
 10. Kolesterol
 11. Trigliserid
 12. Albümin
 13. Fosfor (P)
 14. Potasyum (K)
 15. Kalsiyum (Ca)
 16. Sodyum (Na)
 17. Gamma glutamil transferaz (GGT)
 18. Direkt Bilirubin
 19. Total Bilirubin
 20. HOMA İndexi
 21. Alkalen fosfotaz
 22. Hemogram
 23. ASO (türbidimetrik)
 24. Anti HCV
 25. Anti HBs
 26. HBsAg
 27. Serbest T4
 28. Serbest T3
 29. TSH
 30. Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
 31. CRP (türbidimetrik)
 32. Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
 33. PSA (Serbest)
 34. İdrar mikroskobisi
 35. Gaitada gizli kan aranması, manuel
 36. Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 37. Kemik Dansitometresi (Tüm Vücut)
 38. Prostat spesifik antijen ( PSA)
 39. Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 40. CA-19-9
 41. Alfa-fetoprotein (AFP)
 42. İdrar tetkiki (Strip ile)
 43. Efor Testi ( Kardiyovasküler Stress Test )
 44. Gaitada amip-giardia aranması
 45. Abdomen US, tü
 46. Solunum Fonksiyon Testleri
 47. Ekokardiyografi
 48. Dahiliye Muayenesi
 49. Kardiyoloji Muayenesi
 50. Üroloji Muayenesi
 51. CHECK-UP FULL ERKEK MUAYENESİ
 52. Ekg Elektrokardiyogram
 53. Karotis Renkli Doppler Us (Çift Taraflı)
 54. Vitamin D (25-OH)
 55. HOLTER ( Check-Up İçin)
 56. Vitamin B12

CHECK-UP STANDART KADIN

İşlem/Tetkik adı:

 1. Ekg Elektrokardiyogram
 2. Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 3. Abdomen US, tüm
 4. Hemogram
 5. Sedimentasyon
 6. Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 7. Gaitada gizli kan aranması, manuel
 8. TSH
 9. Kan üre azotu (BUN)
 10. Kreatinin
 11. Aspartat transaminaz (AST)
 12. Alanin aminotransferaz (ALT)
 13. ASO (türbidimetrik)
 14. CRP (türbidimetrik)
 15. Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
 16. LDL Kolesterol
 17. Kolesterol
 18. Trigliserid
 19. Glukoz (açlık)
 20. İdrar tetkiki (Strip ile)
 21. HBsAg
 22. Dahiliye Muayenesi
 23. Kadın Doğum Muayenesi
 24. Brucella aglutinasyon testi (Rose Bengal)
 25. Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
 26. İdrar mikroskobisi
 27. CHECK-UP STANDART MUAYENESİ
 28. Meme US (bilateral)
 29. Vitamin B12
 30. Servikal veya vajinal sitoloji
 31. Ekg Elektrokardiyogram
 32. Vitamin D (25-OH)

CHECK-UP KADIN FULL

İşlem/Tetkik adı:

 1. Sedimentasyon
 2. HDL Kolesterol
 3. LDL Kolesterol
 4. Kolesterol
 5. Trigliserid
 6. Kreatinin
 7. Kan üre azotu (BUN)
 8. Potasyum (K)
 9. Fosfor (P)
 10. Gamma glutamil transferaz (GGT)
 11. Total Bilirubin
 12. Direkt Bilirubin
 13. Alkalen fosfotaz
 14. Hemogram
 15. ASO (türbidimetrik)
 16. Sodyum (Na)
 17. Kalsiyum (Ca)
 18. CRP (türbidimetrik)
 19. Ürik asit
 20. Glukoz (açlık)
 21. Aspartat transaminaz (AST)
 22. Alanin aminotransferaz (ALT)
 23. Albümin
 24. Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
 25. TSH
 26. Alfa-fetoprotein (AFP)
 27. CA-125
 28. CA-15-3
 29. CA-19-9
 30. Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 31. Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
 32. Anti HCV
 33. Anti HBs
 34. HBsAg
 35. Serbest T4
 36. Serbest T3
 37. İdrar mikroskobisi
 38. Gaitada gizli kan aranması, manuel
 39. Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 40. Kemik Dansitometresi (Tüm Vücut)
 41. İdrar tetkiki (Strip ile)
 42. Reported by MedDATA Hospital Prog. (0-312-4830053)
 43. Ekg Elektrokardiyogram
 44. Abdomen US, tüm
 45. Efor Testi ( Kardiyovasküler Stress Test )
 46. Gaitada amip-giardia aranması
 47. Meme US (bilateral)
 48. Mammografi (Sağ)
 49. Mammografi (Sol)
 50. Ekokardiyografi
 51. Dahiliye Muayenesi
 52. Kardiyoloji Muayenesi
 53. Kadın Doğum Muayenesi
 54. CHECK-UP FULL KADIN MUAYENESİ
 55. Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
 56. Servikal veya vajinal sitoloji
 57. Ekg Elektrokardiyogram
 58. Vitamin B12
 59. Brucella aglutinasyon testi (Rose Bengal)
 60. HOMA İndexi
 61. Karotis Renkli Doppler Us (Çift Taraflı)
 62. Vitamin D (25-OH)
 63. HOLTER ( Check-Up İçin)